17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội; Bảo trợ xã hội
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo trợ xã hội
4 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
6 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
7 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
10 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
12 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
13 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đất đai
14 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
15 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Đất đai
16 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
17 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
19 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật
20 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội; Bảo trợ xã hội
21 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
22 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
23 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
24 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
25 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
Trang 7 / 10Trang đầu   Trang trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Trang kế   Trang cuối