22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
3 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
4 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hoạt động xây dựng
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
6 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
7 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
8 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng
9 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hoạt động xây dựng