07 Tháng Mười Hai 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
9 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
11 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tư pháp; Hộ tịch
12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
13 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
16 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch