19 Tháng Sáu 2024
Thông tin quy hoạch
Image: Quyết định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hẻm ≤ 12m Phường 13 Quận 10
Image: Quyết định phê duyệt  Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 10
Image: Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Image: Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 10
Image: Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 10
Image: Kế hoạch thực hiện Chương trình “Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2021 trên địa bàn Quận 10
Văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Image: Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, Quận 10: Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 10 (liên quan đến địa điểm số 461 – 463 – 467 đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10
Image: Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 12, Quận 10: lô I-32 (09 hộ dân hẻm 50 Thành Thái và trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến)
Image: Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm sử dụng túi ni lông, phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Quận 10 năm 2020
Image: Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ
Quy hoạch thương mại - dịch vụ

Nhằm phát huy hơn nữa những thế mạnh, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, khuyến khích, hỗ trợ các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ có quy mô và chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng Chương trình Phát triển Thương mại - Dịch vụ, như sau:

Liên kết