22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
2 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
3 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước