24 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
2 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
4 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
5 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thi đua - khen thưởng