07 Tháng Mười Hai 2023
Thông tin cần biết
Image: Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023
Phổ biến pháp luật

Từ tháng 9 năm 2023, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: 7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay; Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền; 5 trường hợp sử dụng vỉa hè không phải xin phép tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng...

Image: Một số quy định, chính sách mới nổi bật
Image: Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Image: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
Image: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023
Phổ biến pháp luật

Kể từ tháng 3/2023 nhiều chính sách mới được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý phải kể đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp; không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự...

Image: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
Image: Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Thông tin cần biết, Phổ biến pháp luật

Image: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Image: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Image: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Trang 1 / 3Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết