05 Tháng Sáu 2023
Thông tin cần biết
Image: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
Image: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023
Phổ biến pháp luật

Kể từ tháng 3/2023 nhiều chính sách mới được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý phải kể đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp; không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự...

Image: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
Image: Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Thông tin cần biết, Phổ biến pháp luật

Image: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Image: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Image: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Image: Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình tín dụng cho vay đối với học sinh. sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Chế độ chính sách

Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và văn bản số 2466/HD-NHCS ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Image: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Image: Triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết