22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục khác
2 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục khác
3 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục khác