07 Tháng Mười Hai 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Người có công
2 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
3 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
4 Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Người có công