04 Tháng Mười Hai 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh; Giáo dục Tiểu học
2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục Tiểu học