22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục tiểu học
2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục tiểu học
3 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục tiểu học
4 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục tiểu học
5 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục tiểu học
6 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục tiểu học
7 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục tiểu học