17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
3 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
4 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
5 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
6 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
7 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
8 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
9 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;Sở Giao thông vận tải;Chi cục đường thủy nội địa; Đường thủy nội địa
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;Sở Giao thông vận tải;Chi cục đường thủy nội địa; Đường thủy nội địa
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;Sở Giao thông vận tải;Chi cục đường thủy nội địa; Đường thủy nội địa
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;Sở Giao thông vận tải;Chi cục đường thủy nội địa; Đường thủy nội địa
14 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục khác
16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục khác
17 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục trung học
19 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
20 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
21 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục mầm non
22 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục tiểu học
23 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục tiểu học
24 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục tiểu học
25 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa - Thông tin; Văn hóa
Trang 4 / 10Trang đầu   Trang trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối