20 Tháng Giêng 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh; Giáo dục Tiểu học
2 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh; Giáo dục Mầm non
3 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
4 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cục Bảo trợ xã hội; Bảo trợ xã hội
5 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
6 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục Trung học
7 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục Trung học
8 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
9 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đất đai
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
11 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
12 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
13 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tôn giáo Chính phủ
15 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tôn giáo Chính phủ
16 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tôn giáo Chính phủ
17 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
18 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
19 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
20 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
21 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
22 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giáo dục Mầm non
23 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
25 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
Trang 1 / 8Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Trang kế   Trang cuối