07 Tháng Mười Hai 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
2 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
3 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức - Biên chế
4 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
5 Thủ tục thi tuyển công chức Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tổ chức - Biên chế
6 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
7 Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tổ chức - Biên chế
8 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tổ chức - Biên chế