28 Tháng Năm 2024
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 10
Image: Ông Bùi Thế Hải

Ông Bùi Thế Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Image: Ông Nguyễn Huy Chiến

Ông Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Liên kết