22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Trẻ em
2 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Trẻ em