17 Tháng Chín 2021
Thời sự chính trị
Image: Thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 10 (từ 16 giờ ngày 14/9/2021 đến 16 giờ ngày 15/9/2021)

Tính từ 16 giờ ngày 14/9/2021 đến 16 giờ ngày 15/9/2021, Quận 10 có 211 ca dương tính Covid-19. Tổng số ca tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 15/9/2021 là 16.533 trường hợp. Số ca F0 khỏi bệnh trong ngày là 1.000 trường hợp. Trên địa bàn hiện có 116 điểm phong tỏa. Tính từ ngày 27/4 đến nay đã có 527 điểm được gỡ phong tỏa.

Image: Hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ thiết bị học trực tuyến trong năm học mới

Thành phố Hồ Chí Minh đang khởi đầu năm học mới trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố nói chung, Quận 10 nói riêng luôn nỗ lực quyết tâm phát huy sức mạnh của tập thể để kiểm soát dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu “Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển”.

Image: Thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 10 (từ 16 giờ ngày 13/9/2021 đến 16 giờ ngày 14/9/2021)

Tính từ 16 giờ ngày 13/9/2021 đến 16 giờ ngày 14/9/2021, Quận 10 có 219 ca dương tính Covid-19. Tổng số ca tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/9/2021 là 16.322 trường hợp. Số ca F0 khỏi bệnh trong ngày là 84 trường hợp. Trên địa bàn hiện có 130 điểm phong tỏa. Tính từ ngày 27/4 đến nay đã có 521 điểm được gỡ phong tỏa.

Image: Thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 10 (từ 16 giờ ngày 12/9/2021 đến 16 giờ ngày 13/9/2021)

Tính từ 16 giờ ngày 12/9/2021 đến 16 giờ ngày 13/9/2021, Quận 10 có 238 ca dương tính Covid-19. Tổng số ca tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 13/9/2021 là 16.103 trường hợp. Số ca F0 khỏi bệnh trong ngày là 31 trường hợp. Trên địa bàn hiện có 130điểm phong tỏa. Tính từ ngày 27/4 đến nay đã có 521 điểm được gỡ phong tỏa.

Image: Quận 10 tiếp nhận xe cứu thương phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 13/9/2021, tại Việt Nam Quốc Tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận các xe cứu thương do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và Hội từ thiện chùa Tường Nguyên trao tặng các bệnh viện.

Trang 1 / 39Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối