22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giải quyết khiếu nại
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giải quyết khiếu nại