17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
2 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
3 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
4 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
6 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
8 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
9 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
10 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
11 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
12 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
13 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
14 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
15 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
16 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
17 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
19 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
20 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
21 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Người có công
22 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Cơ sở giáo dục;Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
24 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Bộ Công an;Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
25 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
Trang 2 / 10Trang đầu   Trang trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối