22 Tháng Hai 2024
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục trung học
3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục trung học
6 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
7 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
8 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học