19 Tháng Mười 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân