17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
2 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Hạ tầng kỹ thuật
3 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Nội vụ;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Các cơ quan, tổ chức liên quan; Người có công
4 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
5 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
6 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
7 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
8 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
9 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Cơ sở giáo dục phổ thông;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Người có công
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Gia đình
11 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
12 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
13 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Gia đình
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
16 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
17 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
19 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
20 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
21 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
22 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
23 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
24 Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ; Tổ chức phi chính phủ
25 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
Trang 3 / 10Trang đầu   Trang trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối