17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
2 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
3 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; Thuế
4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
5 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
6 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
7 . Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
8 Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
9 Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
10 Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
11 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Người có công
12 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tiền lương
13 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp xã;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Việc làm
14 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp xã;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Việc làm
15 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tiền lương
16 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng quản lý đô thị; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
17 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
19 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
20 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
21 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức - Biên chế
22 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Ủy ban nhân dân quận, huyện (trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh); An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
24 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
Trang 6 / 10Trang đầu   Trang trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối