01 Tháng Mười 2020
Article Details

Ông Bùi Thế Hải

Categories: | Author: SuperUser Account | Posted: 07/12/2017 | Views: 132

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10

Các lĩnh vực phụ trách:

a. Giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 10, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban nhân dân Quận 10 khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 đi vắng hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ủy quyền theo quy định.

b. Phụ trách công tác khối văn hóa – xã hội.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

– Giáo dục và đào tạo; Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao; Y tế; Lao động – thương binh và xã hội; công tác Dân số, gia đình, trẻ em; công tác Bình đẳng giới; Công tác quản lý Nhà nước và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Quận 10.

– Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ủy quyền bằng văn bản cụ thể thực hiện việc ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội.

c. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 chỉ đạo các chương trình, công trình: Chương trình mục tiêu 3 giảm; Chương trình giảm hộ nghèo – tăng hộ khá; Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

d. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận 10, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Rạp Vườn Lài; phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Quận 10, Trạm Thú y Quận 10.

Bookmark and Share

Trở về trang trước