07 Tháng Mười Hai 2023
Tin tức hoạt động

Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), gắn với tuyên dương Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố tiêu biểu; chức sắc, chức việc tôn giáo – dân tộc tiêu biểu; gương “Người tốt, việc tốt” năm 2023 đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Hoạt động đoàn thể | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 16/11/2023 | Số lần xem: 101

Ngày 16/11/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), gắn với tuyên dương Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố tiêu biểu; chức sắc, chức việc tôn giáo – dân tộc tiêu biểu; gương “Người tốt, việc tốt” năm 2023 đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Dương Thị Huyền Trâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường; tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương đã đến tham dự.

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình: luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 18/11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thật sự trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ngày nay, kế thừa truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực... Tại buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 3 cá nhân; Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 2 tập thể và Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023. Tuyên dương 1 gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố giai đoạn 2021 – 2023. Biểu dương 20 gương Trưởng, phó ban công tác Mặt trận và 31 gương chức sắc, chức việc - dân tộc tiêu biểu cùng 37 gương "Người tốt việc tốt” tiêu biểu năm 2023. Bên cạnh đó, buổi họp mặt đã trao giải Cuộc thi thiết kế phim ngắn (video clip) và cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 cho các cá nhân, tập thể.

TRUNG TÂM VĂN HÓA HÒA BÌNH

In Đánh dấu và chia sẻ