25 Tháng Sáu 2022
Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 và nộp phí thi tuyển công chức

Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 14/02/2022 | Số lần xem: 248
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động