24 Tháng Chín 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ Quận 10 và Ban thư ký đối với chuyển giao Công cụ hỗ trợ quản lý sáng kiến trên địa bản Quận 10 và ứng dụng mô hình Công cụ quản lý công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 955
In Đánh dấu và chia sẻ