05 Tháng Mười Hai 2022
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Trần Công Dương

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Năm sinh: 1976

Chuyên môn nghiệp vụ:

  • Cử nhân Quân sự
  • Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự - quốc phòng và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công.

Trực tiếp phụ trách lực lượng vũ trang và công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn Quận.

Có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự: đăng ký, khám tuyển, quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn chưa gọi thi hành và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ trên địa bàn Quận 10.

Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Bộ Tư lệnh thành phố; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 10 trước Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phụ trách, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 10.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết