19 Tháng Tám 2022
Tin tức

Về thực hiện yêu cầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 3717/SYT-NVY ngày 17/6/2021 về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID -19 đợt 4

Chuyên mục: Thông báo, Covid-19 | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 18/06/2021 | Số lần xem: 5267

Nhằm thực hiện tinh thần văn bản số 3717/SYT-NVY ngày 17/6/2021 của Sở Y tế về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID -19 đợt 4, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông tin đến Ủy ban nhân dân 14 phường và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 10 như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân 14 Phường:

Thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường để thực hiện trước 16 giờ 00 ngày 18/6/2021 biểu Mẫu thống kê số lượng người lao động đang làm việc tại đơn vị có nhu cầu tiêm phòng vắc xin Covid -19 theo đường link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/1s4WkTm8SE1wcp0lsFLEsoNew5ZH9aCAkCf_ZPWnBoJs/edit

Trên cơ sở số liệu của các đơn vị đã đăng ký, Ủy ban nhân dân Phường thực hiện thống kê số liệu tổng hợp trên địa bàn phường theo mẫu Phụ lục 1 (đính kèm văn bản này) và gửi về Phòng Kinh tế trước 16 giờ 00 ngày 18/6/2021 để tổng hợp báo về thành phố.

2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện việc thống kê số lượng người lao động đang làm việc tại đơn vị có nhu cầu tiêm phòng vắc xin Covid -19 trực tuyến theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/1s4WkTm8SE1wcp0lsFLEsoNew5ZH9aCAkCf_ZPWnBoJs/edit.

- Lập danh sách chi tiết người làm việc tại đơn vị theo thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế (tại Mục X của Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp). 

- Đơn vị thực hiện tải và điền các thông tin Danh sách chi tiết người lao động (theo mẫu Phụ lục 2) theo đường link bên dưới đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác các thông tin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dSdX_ign5BErS3AWw6vrfgKgUbXqYiCLQvZj_tEg5us/edit#gid=496974395

- Danh sách chi tiết do đơn vị thực hiện phải có ký duyệt lãnh đạo đơn vị và gửi bằng định dạng file scan về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Sở Y tế qua thư điện tử trước 16 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2021: baocaotcmr.tphcm@gmail.com.

In Đánh dấu và chia sẻ