12 Tháng Tám 2022
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Giáo viên được nghỉ hè 8 tuần

Chuyên mục: Chế độ chính sách | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/11/2020 | Số lần xem: 1459

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 01/09/2020. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động