01 Tháng Mười 2020
Article Details

Ông Vũ Anh Khoa

Categories: | Author: SuperUser Account | Posted: 12/12/2017 | Views: 271

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10

Các lĩnh vực phụ trách:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

  • Tài chính – ngân sách;
  • Thuế; Quản lý công sản;
  • Khoa học – công nghệ, năng lượng;
  • Kinh tế tập thể, tư nhân;
  • Thương mại (kể cả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại), dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác);
  • Theo dõi phối hợp kiểm tra hoạt động các loại doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ủy quyền bằng văn bản cụ thể thực hiện:

  • Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế.
  • Ký duyệt các khoản chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Đối với các khoản chi phát sinh ngoài dự toán thì phải trình và  có ý kiến phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10.

b) Trực tiếp phụ trách các chương trình: Chương trình Hội nhập Kinh tế quốc tế; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình phát triển thương mại điện tử; Chương trình tạo nguồn hàng thiết yếu và bình ổn thị trường; Chương trình tiết kiện điện…

c) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – an ninh quận 10. Trực tiếp lãnh đạo đoàn kiểm tra liên ngành sau đăng ký kinh doanh; các đoàn, tổ kiểm tra chuyên ngành khác thuộc khối kinh tế.

d) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Quận 10, các Chợ thuộc quận 10; Phối hợp Sở Ban Ngành của thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước: Chi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Quận 10, Đội  Quản lý thị trường 10B,  Chi Cục Thống kê Quận 10.

e) Phụ trách, giám sát hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường 11.

Bookmark and Share

Trở về trang trước