22 Tháng Hai 2024
Tin tức hoạt động

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 lần thứ 13, khóa XII (2019 – 2024)

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Hoạt động đoàn thể | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 24/12/2023 | Số lần xem: 202

Sáng ngày 19/12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 lần thứ 13, khóa XII (2019-2024), do ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chủ trì.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10, cùng các vị ủy viên, đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 khóa XII.

Tại Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung, thay thế 02 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 khóa XII, là bà Đào Nguyệt Thủy – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 (thay ông Nguyễn Thanh Phương chuyển công tác) và bà Hồ Thị Hồng Nga – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 (thay bà Phạm Thị Huế chuyển công tác).

Ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 đã trình bày Tờ trình về việc góp ý dự thảo (lần 2) văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội nghị đã thảo luận, ghi nhận 16 góp ý về các nội dung như: chủ đề Đại hội, số liệu tương quan để thể hiện đầy đủ thành quả đạt được trong nhiệm kỳ, chỉ tiêu đề ra, các giải pháp cụ thể nâng chất hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Kết luận Hội nghị ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội nghị; giải thích làm rõ một số nội dung đại biểu đạt ra, đồng thời ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn Đại hội để triển khai thực hiện trong thời sớm nhất.

TRUNG TÂM VĂN HÓA HÒA BÌNH

In Đánh dấu và chia sẻ