07 Tháng Mười Hai 2023
Tin tức hoạt động

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 16/01/2023 | Số lần xem: 686

Ngày 16/1/2023, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu trực tuyến Quận 10 có đồng chí Nguyễn Bắc Nam – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đến tham dự.

Tại hội nghị đã quán triệt nhiều vấn đề quan trọng, nâng cao nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng trên cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Luôn hướng đến xây dựng Thành phố là trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

TRUNG TÂM VĂN HÓA HÒA BÌNH

In Đánh dấu và chia sẻ