12 Tháng Tám 2022
Tin tức hoạt động

Hội nghị triển khai dự thảo kế hoạch quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 07/06/2022 | Số lần xem: 232

Ngày 2/6/2022, Quận ủy tổ chức Hội nghị triển khai dự thảo kế hoạch quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Chi bộ 41 cơ sở Đảng và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội quận đã đến tham dự.

Tại hội nghị đã được triển khai dự thảo kế hoạch quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Trong đó, tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự phải cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Về trình độ chuyên môn: phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh được quy hoạch. Về trình độ lý luận chính trị: Cán bộ quy hoạch các chức danh cấp trưởng, cấp phó thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện theo Kế hoạch số 117-KH/TU; Cán bộ quy hoạch các chức danh cấp trưởng thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý: Đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh quy hoạch, đối tượng 2 có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định; Cán bộ quy hoạch các chức danh cấp phó thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, quy hoạch cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định. Cán bộ được quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, trình độ quản lý nhà nước… Về độ tuổi: Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ, giai đoạn kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ, giai đoạn kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Về cơ cấu: Phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ: đối với cấp huyện và tương đương (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên, đối với cấp cơ sở (dưới 35 tuổi) từ 15% trở lên; Cán bộ nữ: không dưới 25%, phấn đấu 30% trở lên; phấn đấu phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; Tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; Đối với các ngành, đơn vị đặc thù phấn đấu đảm bảo các tỷ lệ theo yêu cầu chung gắn với đặc điểm, tình hình đơn vị…

TT

In Đánh dấu và chia sẻ