05 Tháng Sáu 2023
Tin tức hoạt động

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 13/05/2022 | Số lần xem: 599

Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố. Tại điểm cầu trực tuyến Quận 10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Lê Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận; đồng chí Nguyễn Huy Chiến - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã đến tham dự.

Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Chính phủ ban hành nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tại hội nghị trực tuyến đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện và ra mắt Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Đề án 06. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 10 cũng đã trao Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của quận gồm 22 thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm Trưởng ban

TT

In Đánh dấu và chia sẻ