12 Tháng Tám 2022
Tin tức hoạt động

Trao quyết định chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4 và Phường 5

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 01/02/2021 | Số lần xem: 1809

Ngày 29/1/2021, Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức lễ triển khai Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Châu Văn An – Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4; triển khai Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Phan Thị Cẩm Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Phường 4 và Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Ngô Quốc Huy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4.

Trước đó Quận ủy đã triển khai quyết định chỉ định đồng chí Châu Văn An – Đảng ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phường 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, chỉ định đồng chí Phan Thị Cẩm Ngọc – Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phường 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BTQ10

In Đánh dấu và chia sẻ