22 Tháng Hai 2024
Tin, bài mới

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 27/09/2022 | Số lần xem: 844

Ngày 26/9/2022, Quận ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Anh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; đồng chí Lê Văn Minh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Bắc Nam – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Võ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; đồng chí Bùi Thế Hải – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Phạm Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 10 cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo 14 phường, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn quận đã đến tham dự.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận, Quận ủy đã xây dựng văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động số 29-CTr/QU ngày 12/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW đến cán bộ chủ chốt của quận; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức triển khai, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, hội khuyến học và giáo dục nhằm thực hiện chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước nói chung và Quận 10 nói riêng. Hằng năm, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đều ban hành nghị quyết lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. 

Thường xuyên kiện toàn, củng cố nhân sự Hội Khuyến học từ quận đến cơ sở, quan tâm chọn những đồng chí nhiệt tình, có tâm huyết để tham gia công tác. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Hội Khuyến học quận tập trung đẩy mạnh công tác thông, tin, tuyên truyền, tập huấn, Hội Khuyến học quận đã chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các ban ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW thông qua các hình thức: Phổ biến thông tin, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân rộng các mô hình học tập, xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận thường xuyên tuyên truyền và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập, trong đó chú trọng đến công tác vận động phong trào “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và phong trào “Học tập nâng cao chất lượng cuộc sống” thông qua các lớp chuyên đề, tổ chức tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ cho người lớn để tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân với tỷ lệ 100% người trong độ tuổi được phổ cập văn hóa và xóa mù chữ. Đối với những người biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại, tạo điều kiện để người biết chữ tiếp tục học để xóa mù chữ mức độ 2 (đạt 100%). Tổ chức Hội Khuyến học được xây dựng và củng cố thường xuyên ở cấp phường, khu phố, tổ dân phố và cơ quan, trường học, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội ngày càng được nâng cao, đã góp phần nâng cao chất lượng dạy, học trong nhà trường và cổ vũ phong trào thi đua học tập trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, có 14 Hội Khuyến học phường (đạt 100%) với 171 chi hội cơ sở, 79 chi hội khu phố, 20 chi hội cơ quan trực thuộc, 4 chi hội dòng họ và 969 tổ hội với tổng số 45.108/ 209.040 hội viên, đạt tỷ lệ 21,6% trên dân số của quận, có 5.671/5.738 đảng viên của quận là hội viên khuyến học, đạt tỷ lệ 98,83%. Có 42.216/49.595 hộ đăng ký gia đình học tập (đạt 85,12% tổng số dân), trong đó 80% gia đình đạt tiêu chí; có 79/79 khu phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập, trong đó 78/79 khu phố đạt công nhận. 88/88 chi hội cơ quan thuộc phường đăng ký xây dựng đơn vị học tập và được công nhận (đạt 100%). Trong 15 năm qua, công tác chăm lo học tập luôn được quan tâm, với 34.863 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 20 tỷ 854 triệu đồng. Trao tặng trên 750 góc học tập cho học sinh nghèo (trị giá từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/ góc học tập). Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quận 10 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi người dân, giúp cho mỗi người dân hiểu được những giá trị to lớn của việc học tập và được hưởng quyền lợi thiết thực từ việc học tập, góp phần đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Quận 10 nói riêng và thành phố, cả nước nói chung ngày một thiết thực, hiệu quả và sâu rộng trong nhân dân. Trong thời gian tới, Quận ủy tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, ban đại diện cha mẹ học sinh, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện mục tiêu dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hội nhập. Tiếp tục mở rộng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học ở cơ sở, 14 phường, các cơ quan, trường học, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, dòng họ… nhằm tuyên truyền vận động và tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tự học tập nâng cao trình độ học vấn, học tập suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ… Tại hội nghị đã tuyên dương 33 tập thể và 31 cá nhân đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007 – 2022. 

TT
 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết