26 Tháng Sáu 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Ban chỉ huy quân sự cấp tỉnh;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
2 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
3 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
4 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
5 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
6 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự
7 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã; Nghĩa vụ quân sự