19 Tháng Mười 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp xã;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Việc làm
2 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Việc làm
3 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân cấp xã;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Việc làm