19 Tháng Mười 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục Thường xuyên