30 Tháng Sáu 2022
Thông tin tuyển dụng

Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 13/01/2021 | Số lần xem: 1463

Thực hiện Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ nhu cầu của cơ quan, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Giảm 03 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm cần tuyển tại Thông báo số 4625/TB-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020, cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã ngạch

Trình độ cần tuyển

Chuyên ngành yêu cầu

Số lượng cần tuyển theo Thông báo số 4625/TB-UBND

Số lượng cần tuyển sau khi điều chỉnh

1

Quản lý môi trường

01.003

Đại học

Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học môi trường

01

00

2

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị

01.003

Đại học

Xây dựng dân dụng – công nghiệp, Kiến trúc sư, Xây dựng

02

01

3

Hành chính tổng hợp

01.003

Đại học

Hành chính, Quản lý công

01

00

4

Công nghệ thông tin

01.003

Đại học

Công nghệ thông tin

02

02

5

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

01.003

Đại học

Sư phạm chuyên ngành Công nghệ thông tin

01

01

6

Quản lý quy hoạch – kiến trúc

01.003

Đại học

Kiến trúc sư, Xây dựng

01

01

7

Quản lý xây dựng

01.003

Đại học

Kiến trúc sư, Xây dựng

01

01

 

Tổng cộng

 

 

 

09

06

Người dự tuyển (theo danh sách đính kèm) đã đăng ký vào các vị trí việc làm bị giảm chỉ tiêu tuyển dụng (giảm bớt chỉ tiêu tuyển dụng hoặc không còn chỉ tiêu tuyển dụng) được quyền giữ nguyên Phiếu đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ (nếu vị trí đó còn chỉ tiêu tuyển dụng) hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng(1). Quá thời hạn trên, người đăng ký dự tuyển không điều chỉnh Phiếu đăng ký dự tuyển thì xem như không còn nhu cầu dự tuyển hoặc chấp nhận tiếp tục đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ.

2. Bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển dụng, cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã ngạch

Trình độ cần tuyển

Chuyên ngành yêu cầu

Số lượng cần tuyển

1

Phòng, chống tệ nạn xã hội

01.003

Đại học

Luật, Xã hội học

01

2

Quản lý đất đai

01.003

Đại học

Quản lý đất đai, Trắc địa – Bản đồ

01

 

Tổng cộng

 

 

 

02

Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào 02 chỉ tiêu nêu trên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

II. VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Căn cứ Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Công văn số 1415/QLCL-QLVBCC ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin,

Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo bổ sung các cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao), cụ thể:

1. Từ ngày 08 tháng 9 năm 2020: công nhận chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do trường Đại học Quy Nhơn cấp theo Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL.

2. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2020: công nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao) do trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo Công văn số 1415/QLCL-QLVBCC.

3. Các nội dung còn lại vẫn tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4716/SNV-CCVC ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về hướng dẫn văn bằng, chứng chỉ của người tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nộp hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2021.

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến Phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân Quận 10 (474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10).

Ủy ban nhân dân Quận 10 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị mình tại trụ sở làm việc và hướng dẫn người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đến địa chỉ trên.

Vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.


(1) Đối với các vị trí việc làm không bị giảm nhu cầu tuyển dụng, thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện theo Thông báo số 4625/TB-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2020)

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động