12 Tháng Tám 2022
Quy chế phát ngôn

Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chuyên mục: Quy chế phát ngôn | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 24/12/2020 | Số lần xem: 756
In Đánh dấu và chia sẻ

Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Hường

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Số điện thoại

Địa chỉ E-mail

ntthuong.q10@tphcm.gov.vn

Liên kết