28 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch đối thoại giữa Doanh nghiệp với Chính quyền Quận 10 nội dung "Đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn quận" năm 2023

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 02/10/2023 | Số lần xem: 872
In Đánh dấu và chia sẻ