19 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 10

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 29/05/2023 | Số lần xem: 1913
In Đánh dấu và chia sẻ