05 Tháng Sáu 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 27/04/2022 | Số lần xem: 654
In Đánh dấu và chia sẻ