19 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về triển khai Chương trình Bình ổn thị trường năm 2022 - Tết Quý Mão 2023; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 13/04/2022 | Số lần xem: 1224
In Đánh dấu và chia sẻ