17 Tháng Chín 2021
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 08/04/2021 | Số lần xem: 342
In Đánh dấu và chia sẻ