24 Tháng Chín 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn về công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 1140
In Đánh dấu và chia sẻ