28 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Quận 10 năm 2020 và những năm tiếp theo

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 1735
In Đánh dấu và chia sẻ