24 Tháng Chín 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định Kiện toàn Tổ công tác liên ngành giải quyết tách thửa đất theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 1139
In Đánh dấu và chia sẻ