25 Tháng Chín 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 1295
In Đánh dấu và chia sẻ